NAŠE REFERENCE

Kratak popis korisnika naših usluga:
 • Žito Osijek d.o.o.

 • Granolio d.o.o.

 • Podravka d.d.

 • Osatina d.o.o.

 • Prerada žitarica d.o.o.

 • Kanaan d.o.o.

 • Mesna industrija Ravlić d.o.o.

 • Metalija trans d.o.o.

 • Arator d.o.o.

 • Agro Tovarnik d.o.o.

 • Poljoprivredni institut Osijek

 • PPK Valpovo d.o.o.

 • Agronom d.o.o.

 • Agro Bovis d.o.o.

 • Agristar d.o.o.

 • Erdutski Vinogradi d.o.o.

 • HEP TE-TO

 • Hrvatski duhani d.d.

 • Europlantaže d.d.

 • Pravni fakultet Osijek

 • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

 • Ljekarne Popović

 • Ljekarne Tripovski

 • Vrt d.o.o.

 • Tondach Hrvatska d.d.

 • Slavča Nova Gradiška d.o.o.

 • Harburg-Freundberger d.o.o.

 • Grad Osijek

 • Grad Valpovo

 • Grad Belišće

 • Grad Daruvar

 • Grad Garešnica

 • Općina Petrijevci

 • Općina Viljevo

 • Općina Velika Kopanica

 • i mnogi drugi....