Deratizacija

D E R A T I Z A C I J A – skup mjera i postupaka u svrhu smanjenja broja populacije štetnih glodavaca (primarno miševa i štakora)

 

   - obavljena sukladno HACCP standardu,  što znači da:

  • Koristimo kartonske, PVC i metalne kutije te deratizacijske tunele visoke kvalitete
  • Označavamo (brojčano) i ucrtavamo u shemu deratizacijska mjesta, kutije i der.tunele za svaki objekt.
  • Provodimo kontrolu deratizacijskih kutija i tunela za svaki sljedeći tretman
  • Zbrinjavamo oštećene deratizacijske kutije, tunele i ostatke otrovnih mamaca i uginule glodavce
  • Koristimo preparate (sredstva) koji imaju dozvolu za uporabu u RH
  • Poslije svakog tretmana ispunjavamo DDD obrazac koji sadrži: Naziv tvrtke koja provodi DDD; naziv tvrtke korisnika usluge i lokaciju;  vrstu sirovine ili proizvoda koji se tretira; mjesto/objekt tretiranja; datum tretiranja; tretiranu količinu sirovine ili gotovog proizvoda ili zapremninu skladišta; postupak koji se provodi, preparat, doza, period ekspozicije, način primjene, karencu; bolesti i štetnike koji se tretiraju; ovjeru od strane odgovorne DDD tvrtke; preporučene mjere opreza nakon primjene.
 
Obratite nam se s povjerenjem.